Rezervovat
Po - Pá dle tel. domluvy
+420 603 178 362
info@terapiejihlava.cz

Psychoterapie pro děti

V psychoterapii se záměrně a cíleně používají psychoterapeutické techniky pod vedením kvalifikovaného psychoterapeuta, který vede klienta v souladu s vědeckými poznatky a znalostmi. Cílem psychoterapie je dovést klienta k optimálnímu rozvoji osobnosti a odstranění či zmírnění psychického i fyzického utrpení jedince.

Je doporučována, pokud jedinec cílí udělat dlouhodobější změnu sebe sama, za předpokladu porozumět více a lépe svým pocitům, myšlenkám, potřebám. Dle závažnosti problematiky je klient veden eklektickým přístupem, který čerpá z různých psychoterapeutických a filosofických směrů zaměřených na děti i dospívající.

Po společně vybraném stylu psychoterapie, by měl být klient schopen vlastního sebeprojevování, sebepoznání, akceptace vlastního já vůči sobě i okolí.

Používané psychoterapeutické techniky:

 • Kresba osoby, rodiny, okolí

 • Kresba stromu nebo tří stromů

 • Emoční karty P. Martina

 • Karty cesta životem

 • Karty cesta k sobě

 • Techniky – dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie

 • Kinesioterapie, hypnoterapie, Humanitní

 • Humanistický a Rogersovský terapeutický přístup

 • Bioenergetika

Problematiky klientů:

 • Úzkosti

 • Deprese

 • Stavy vyhoření

 • Traumata

 • Fobie

 • Anorexie, bulimie,

 • Závislosti

 • Sebepoškozování

Domluvit osobní konzultaci