Rezervovat
Po - Pá dle tel. domluvy
+420 603 178 362
info@terapiejihlava.cz

Osobní koučink pro děti a dospívající

Osobní koučink vede děti dle jejich mentálního věku k efektivitě zodpovědnosti, aktivitě přemýšlet. Zda se nám povede vést dítě k těmto dvěma faktorům seberozvoje, začne rodič reflektovat urychlení a zrání jejich dítěte. Dítě je sebevědomější, jelikož zná svoji sebehodnotu a tudíž se začne projevovat i s větší sebeúctou k sobě a jeho okolí.

Zde je několik důvodů, proč se doporučuje osobní koučink dětem.

 1. OK poskytuje podporu – Zda máte snahu dojít do stanoveného cíle či překonat určité překážky, OK vám může ukázat danou podporu a pomoc. Osobní mentor je připraven pro vhodnou stimulační motivaci, abyste dosáhli daného cíle.

 2. OK vytvoří zpětnou vazbu, která je nezaujatá a zároveň je ukazatelem k pochopení, proč děláte určité věci tak jak je děláte a zda je možné vytvořit či vykonat něco jiného.

 3. OK je zdrojem ke zlepšení sebeúcty, a to ve smyslu identifikovat vaše silnější stránky, jak s nimi zacházet ke prospěchu vaší osobnosti i vašeho okolí.

 4. OK pro vyšší a lepší úroveň sebepoznání je důležité k uvědomění jaká je pro vás v určité životní sféře motivace, úspěch i obavy. Je to další krok k pochopení sám sebe a vašeho životního stylu.

 5. OK vás seznámí s technikami pro lepší a rychlejší rozhodování.

 6. OK je možností ke správnému pojmenování a identifikaci překážek, při kterých chcete předejít k vašemu dosahování cílů a plánů. Jak s překážkami pracovat a zároveň překonat.

 7. OK je návodem ke zlepšení komunikačních, kognitivních a celostně mentálních dovednosti. Jako je paměť, soustředění, tvorba řeči, pochopení informací, plánování, organizování, myšlení, předvídání, sociálně-emoční inteligence.

Při osobním koučinku používám techniky

 • Techniky GROW

 • Neuroleadership

 • Wellbeing

 • Myšlenkové mapy

 • Pojmové mapy

 • Techniky rychločtení

 • Práce se smyslovými orgány – zrak, hmat, čich, sluch, chuť

 • Neurolingvistické programování – NLP

 • Karty pro život B-creativ pro děti

 • Doplňující sebepoznávací kvízy

 • MOVETERAPIE – Kinesiologie- akupresura, jóga, aromaterapie – propojenost Bio-psycho-sociálního modelu jedince.

Domluvit osobní konzultaci