Rezervovat
Po - Pá dle tel. domluvy
+420 603 178 362
info@terapiejihlava.cz

Psychologické poradenství pro dospělé

Přichází v okamžiku, kdy jste ve stresu či se nacházíte v krizové situaci a vyhledáváte pomoc pro další životní nasměrování. Psychologické poradenství je krátkodobějšího charakteru a nezachází se do větší hloubky a podstaty jako při psychoterapii. Konzultace mohou být zaměřeny na oblast sportovního, zaměstnaneckého, partnerského, předmanželského či manželského poradenství.

Styly a techniky jsou v psychologickém poradenství vždy individuální dle přístupu psychologa. Při psychologické konzultaci ráda používám dialog, hledání řešení, aktivní poradenství, analýzu situace či experimentování atd… Občas též zapojíme techniky z koučování či psychoterapie, jelikož jsou to odvětví blízce spojené. Například mohu uvést - autohypnózu, mindfulness, KBT terapie, Gestalt přístup, behaviorální modifikace, Humanistický a Rogersovský terapeutický přístup, bioenergetika a další.

Klient přichází na psychologické poradenství s přesně uvedenou zakázkou a poradenství je na plánováno v rámci 2 až 4 sezení, ale někdy i 1 sezení je dostačující.

Zakázky klientů například:

  • Úmrtí blízké osoby

  • Problematika na pracovišti – mobbing, bossing, staffing či sexuální harašment

  • Konflikty v partnerství

  • Rozvod

  • Sexuální problematika

  • Psychosomatika

  • Výkonové přetížení

  • Specifické poruchy učení – dysfunkce učení

Domluvit osobní konzultaci